İnkübasyon, bir mikroorganizma veya virüsün insan vücudunda yerleşme, büyüme ve çoğalması sürecidir. Bu süre hastalığın belirtilerinin ortaya çıkmasından önce geçer. İnkübasyon süresi, farklı hastalıklarda ve farklı insanlar arasında değişebilir. Bazı hastalıklar kısa bir inkübasyon süresi ile belirtileri gösterirken, diğerleri uzun süre inkübasyon dönemi gerektirir. İnkübasyon süresi, hastalığın