İnkübasyon, bir mikroorganizma veya virüsün insan vücudunda yerleşme, büyüme ve çoğalması sürecidir. Bu süre hastalığın belirtilerinin ortaya çıkmasından önce geçer. İnkübasyon süresi, farklı hastalıklarda ve farklı insanlar arasında değişebilir. Bazı hastalıklar kısa bir inkübasyon süresi ile belirtileri gösterirken, diğerleri uzun süre inkübasyon dönemi gerektirir. İnkübasyon süresi, hastalığın yol açan mikroorganizmasının virulansı, vücut direncinin gücü ve hastalığın bulaşma yolu gibi faktörlere bağlıdır. İnkübasyon süresi, hastalığın belirtileri ortaya çıkmadan önce geçtiği için, hastalığın belirtileri görüldükten sonra teşhis ve tedavi için gecikmeler oluşabilir. Bu nedenle, inkübasyon dönemi boyunca potansiyel hastalıkların belirtilerini veya bulaşma yollarını anlamak ve hastalık yayılmasını önlemek için önlemler almak önemlidir.

 

İnkübasyon Neden Yapılır?

İnkübasyon, mikroorganizmaların çoğalması ve gelişmesi için kontrollü bir ortam sağlamak için yapılır. İnkübasyon, laboratuar ortamında biyolojik veya kimyasal reaksiyonların çalışılması, mikroorganizmaların türlerinin belirlenmesi veya farmasötik ürünlerin üretimi gibi birçok farklı amaç için kullanılabilir. İnkübasyon sırasında, sıcaklık, nem, oksijen ve diğer faktörler kontrol edilir ve mikroorganizmaların ideal çalışma ortamı sağlanır.

 

İnkübasyin Çalışmaları Nerelerde Yapılır?

İnkübasyon çalışmaları aşağıdaki yerlerde yapılabilir:

 • Mikrobiyoloji ve biyoteknoloji laboratuarı
 • Bitki ve hayvan patolojisi laboratuarı
 • İlaç üretim ve biyolojik araştırma laboratuarı
 • Gıda endüstrisi laboratuarı
 • Ekolojik ve çevresel monitorizasyon laboratuarı
 • Biyomedikal araştırma ve tedavi laboratuarı
 • Klinik laboratuar
 • Endüstriyel üretim tesisi olur.

Corona Virüs Zamanında İnkübasyon

 

COVID-19 (koronavirüs) hastalığının inkübasyon dönemi, enfekte olunan kişiden kişiye değişebilir ve ortalama 2-14 gün arasında değişebilir. Ancak, bazı hastalar belirtileri görmeden önce enfekte olabilir veya belirtileri görmeden bulaşabilirler, bu nedenle inkübasyon dönemi kesin olarak belirlenemeyebilir. COVID-19 hastalığının bulaşmasını önlemek için, hastalık belirtileri ortaya çıktıktan veya enfekte olduğunuzdan şüphelendiğinizde evde kalma veya sağlık hizmeti sunan bir profesyonel ile iletişim kurma önemlidir.

COVID-19 hastalığının inkübasyon dönemi, hastalığın yayılmasını engelleme ve kontrol etme çabaları için önemlidir. İnkübasyon dönemi boyunca, belirtileri olan veya enfekte olduğundan şüphelendiğiniz kişiler evde kalmalı ve sağlık hizmeti sunan bir profesyonel ile iletişim kurmalıdır. Ayrıca, sosyal mesafeyi koruyarak ve ellerin sık sık yıkanması gibi temel hijyen kurallarına uymak, COVID-19 hastalığının yayılmasını önlemek için önemlidir.

 

İnkübasyon Süresini Etkileyen Faktörler

İnkübasyon süresini etkileyen faktörler şunlardır:

 • Mikroorganizmanın türü
 • Çalışma ortamının kimyasal kompozisyonu
 • Sıcaklık ve nem düzeyi
 • Oksijen düzeyi
 • Mikroorganizmanın besin ihtiyacı
 • Mikroorganizmanın çoğalma hızı.
 • Kullanılan kültür ortamının türü ve formulasyonu
 • Mikroorganizmanın sayısı
 • İnkübasyon ortamının hava akımı veya hareketlilik durumu
 • Başka mikroorganizmaların varlığı veya kontaminasyon riski.

Bu faktörlere göre inkübasyon süresi değişebilir ve mikroorganizmanın türüne göre birkaç saatten birkaç güne kadar değişebilir. İnkübasyon süresi, belirli bir mikroorganizmanın türünün tür belirleme veya üretim amaçlarına uygun bir şekilde çoğalması için gerekli olduğu kadar uzun olmalıdır.

İnkübasyon Çalışması Nasıl Yapılır?

Genel olarak, inkübasyon çalışması aşağıdaki adımlarla yapılabilir:

 • Malzemelerin hazırlanması: Çalışma materyali (örneğin mikroorganizmalar, hücre kültürü, çalışma ortamı vb.), inkübasyon düzenekleri (örneğin inkübasyon odası, termometre, shaking platformu vb.), steril araçlar ve ekipmanlar gerekmektedir.
 • Mikroorganizmaların/hücre kültürü yetiştirilmesi: Mikroorganizmalar/hücre kültürü çalışma ortamına eklenir ve inkübasyon odasında uygun sıcaklık ve nem oranında yetiştirilir.
 • İnkübasyon sürecinin kontrol edilmesi: İnkübasyon sırasında sıcaklık ve nem oranı düzenli olarak ölçülmeli ve gerekiyorsa ayarlanmalıdır. Ayrıca, mikroorganizma/hücre kültürünün büyümesi veya reaksiyonları düzenli olarak gözlenmeli ve kaydedilmelidir.
 • Sonuçların analiz edilmesi: İnkübasyon sürecinin sonunda, mikroorganizma/hücre kültürü örnekleri alınarak, örneğin miktarı, morfolojisi, özellikleri veya üretimi analiz edilmelidir.

Not: Her çalışma için spesifik prosedür ve adımlar farklılık gösterebilir ve çalışmanın amacına, materyal ve araçlarına, ve uygulamanın doğruluğuna bağlı olarak varyasyon göstermektedir.