Konteyner soğuk hava depolarının taşınabilir özelliği bulunmaktadır. Diğer konumlandırmaya ihtiyacı olan depolar gibi olmamakta ve her türlü konumlandırma yapılabilmektedir. Konteyner soğuk hava deposu; şoklama odalarında kullanıldığı gibi askeri alanlar gibi alanlarda da kullanılmaktadır. Her kullanım alanlarında farklı kullanım şekilleri görülebilmektedir. İsteye bağlı derecelendirmeler de yapılabilmektedir. Sıfırın altında