Soğutma; bir maddenin sıcaklığını, çevresinde bulunan ortamın sıcaklığının altına indirmek için ve besinleri o ortamda muhafaza etmek üzere ısısının alınmasına ve gerçekleştirilen işleme denir. Isının oluşması için oluşan döngü Carnot çevrimidir.
Isının bulunan çevreden alınması günümüzde yaygın olarak soğutucu akışkanın sıkıştırılması, ısı çekilecek alana göndererek buharlaşabilmesi için gerekli ısıyı o alandan alabilmesi ve alanın soğuması olarak bilinmektedir.