Tıbbi Atık Deposu, sağlık kurumları hastaları korumak ve sağlık problemlerini azaltmak için iş dünyasındadır. Ancak, hemde, sağlık hizmeti atıkları çöplüklere atıldığında halk sağlığı için tehlikeli olabilecek zararlı mikroorganizmalar içermektedir.

Atıkları yönetmek ve kontrol etmek, hastane bulaşıcı atıkları ya da belediye çöpleri olsun halk sağlığı için son derece önemlidir. Dünya Sağlık Örgütü şöyle diyor: “Sağlık atığı hastane hastalarını, sağlık çalışanlarını ve halkı etkileyebilecek potansiyel olarak zararlı mikroorganizmalar içermektedir. Diğer potansiyel bulaşıcı rizikolar, ilaca dirençli mikroorganizmaların sağlık kuruluşlarından yayılmasını içerebilir.”

Bulaşıcı hastalık hiç bitmeyen bir tehdittir. Baş Halk Sağlığı Görevlisinin Kanada Halk Sağlığı Durumu Raporu 2013, 1995 ve 2009 seneleri arasında Staphylococcus aureus enfeksiyon oranında %1000 artış gösterdi. S. Aureus, Ontarians için en büyük sağlık yükünü oluşturan on patojenden biri.
Tıbbi Atık Deposu Depolama
Tıbbi Atık Deposu, Biyomedikal atıklar diğer atıklardan ayrılmalıdır.
Biyomedikal atık konteynerlerinin tüm yerinde depoda depolanması, genel trafik akış düzenlerinden uzakta ve mümkünse bu amaç için ayrılmış bir odada belirlenmiş bir alanda olacaktır. Depolama biçimi yetkisiz kişilerce bu tür atıklara erişimi ya da temas etmesini önleyecektir.
Biyomedikal atık, kabın bütünlüğünü koruyacak ve hızlı mikrobiyal büyüme ve / ya da bozulmaya elverişli olmayacak şekilde depolanmalıdır. Patolojik atıklar, kültürler ve atılan hayvan karkasları ve ambalajdan sonra 24 saatten uzun süre depolanan vücut parçaları, yalnızca biyomedikal atıklar için kullanılacak olan bir buzdolabında ya da buzdolabında 45 ° F ya da altındaki bir sıcaklıkta soğutulur.
Biyomedikal atığın depolanması için kullanılacak olan tüm alanlar, sağlık şartlarında kolayca muhafaza edilebilir.
Tüm biyomedikal atık kapları, denetime erişim sağlayacak şekilde depolanmalıdır.
Depolama odaları kapıları, buzdolapları, çöp kutuları ve diğer kaplar olmak üzere biyomedikal atığın depolandığı ya da bulunduğu her yerde biyolojik tehlike işaretleri bulunacaktır.

tr_TRTurkish